Budujemy elektrownie fotowoltaiczne w całej Polsce, poszukujemy do dzierżawy działek pod rozwijane projekty.

10 000,00 zł

wynajmę


Budujemy Łomianki, elektrownie Łomianki, fotowoltaiczne Łomianki, całej Łomianki, Polsce, Łomianki, poszukujemy Łomianki, dzierżawy Łomianki, działek Łomianki, rozwijane Łomianki, projekty. Łomianki

Budujemy elektrownie fotowoltaiczne w całej Polsce, poszukujemy do dzierżawy działek pod rozwijane projekty.
Poszukujemy gruntów, które spełniają poniższe warunki:
• Powierzchnia od 1,4 ha;
• Minimalna szerokość działki 50 m;
• Linia elektroenergetyczna lub stacja elektroenergetyczna w pobliżu;
• Teren niezalewowy, niezadrzewiony, bez rowów melioracyjnych;
• Klasa gleby: IV, V, VI;
• Dostęp do drogi publicznej;
• Brak obszarów Natura 2000;
• Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub MPZP, który uwzględnia możliwość postawienia farmy PV, działalność rolniczą i przemysłową;
• Teren płaski lub nachylony w kierunku południowym.

Za dzierżawę płacimy atrakcyjną sumę, która zależna jest od warunków na danym gruncie. Oferujemy długoterminowy, nie krótszy niż 29 lat okres dzierżawy.
Każdy przypadek jest inny, dlatego do każdej z działek podchodzimy indywidualnie. Zachęcamy do wysyłania numeru działki na adres e-mail: jq.fotofarmy@gmail.com w celu weryfikacji.
Masz wątpliwości czy Twoja działka się nadaje lub masz inne pytania? Odezwij się do nas!


Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 521

nr ogłoszenia: 18834